خواهشمند است جهت ثبت نام اولیه در همایش فرم زیر را تکمیل نمایید:

3 + 1 = ?