خواهشمند است جهت ثبت نام اولیه در همایش فرم زیر را تکمیل نمایید:

5 + 3 = ?