خواهشمند است جهت ثبت نام اولیه در همایش فرم زیر را تکمیل نمایید:

1 + 7 = ?