خواهشمند است جهت ثبت نام اولیه در همایش فرم زیر را تکمیل نمایید:

0 + 4 = ?